Log in
In hoeverre wordt motivational interviewing door diëtisten in de eerste lijn toegepast tijdens het eerste consult, en welke diëtisten doen dit?
Daniëlle Klaassen, dr. Eva Leistra, dr. Halime Ozturk, prof. dr. ir. Peter Weijs

Sinds de dieetbehandeling in 2012 uit het basispakket werd gehaald, is het voor de diëtist extra belangrijk om de effectiviteit van een behandeling aan te kunnen tonen. In hoeverre een dieetbehandeling effectief zal zijn, hangt onder meer af van de bereidheid van de cliënt om gedrag te veranderen. Een methode om verandering in gedrag te bevorderen, is motivational interviewing (MI). Binnen de diëtetiek leidt het toepassen van MI in vergelijking met andere of geen interventies tot betere resultaten, namelijk: meer lichaamsbeweging, een lagere calorie-inname, een lagere BMI bij overgewicht en lagere bloedglucosewaarden bij diabetes mellitus type 2.[1,2] Dit inzicht heeft ertoe geleid dat er sinds enkele jaren diverse scholingen op het gebied van MI worden aangeboden gericht op diëtisten. Daarnaast is MI onderdeel van de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek.

Waarom dit onderzoek?

Hoewel er veel onderzoeken over MI beschikbaar zijn, is het nog onduidelijk hoeveel diëtisten in de praktijk daadwerkelijk gebruik maken