Log in
Hoe vaak vraag je of iemand moeite heeft met lezen of schrijven? Waarschijnlijk niet zo vaak. Toch is het belangrijk om laaggeletterden te signaleren en deze cliënten adequaat te begeleiden. De cursus Voel je goed! kan daarbij helpen. We gaan in gesprek met diëtist Ans Menger en vrijwilligster Bea Schouten.
Ans van Stijgeren - Luthart

De aanpak Voel je goed! is de combinatie van persoonlijke eet- en beweegadviezen van een diëtist en twintig lessen gezondheidsvaardigheden door een getrainde vrijwilliger. Het doel is een gezonder gevoel en gewicht realiseren via het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden, waaronder taalvaardigheden.

Laaggeletterdheid signaleren

Diëtist Ans Menger, werkzaam bij de Twente zorgorganisatie Carintreggeland, is altijd alert op laaggeletterdheid. “Bij cliënten met een mbo-3-niveau of lager neem ik de Taalverkenner af. Dat is een handige tool om laaggeletterdheid te herkennen. Ik zeg dan: ‘Ik wil graag weten hoe ik u zo goed mogelijk kan informeren over gezondheid. Zou u dit voor me willen invullen?’ Cliënten zijn niet verbaasd, ze vullen het gewoon in. Ze vinden het juist fijn dat ik rekening houd met hun taalniveau. Als uit de test blijkt dat iemand laaggeletterd is, breng ik in de loop van het gesprek de cursus ter sprake, als manier om je beter te voelen