Lees verder
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan delen alle mensen dezelfde drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, aan verbondenheid en aan competentie. Dat geldt dus ook voor millennials, de studenten van nu. Als zij studieonderdelen zelf mogen invullen (autonomie), zich verbonden voelen met het grotere geheel (de klas, de opleiding, het werkveld) en hun eigen succes mogen ervaren (competentie), wordt hun intrinsieke motivatie vergroot en gaan ze als een speer door hun studie.
dr. Hanna Zijlstra

Hier komt het kennisplatform van het NTVD (www.ntvd.media) om de hoek kijken. Dat is namelijk als een venster naar het werkgebied van de voeding en diëtetiek. En daarmee een uitstekend zelfdeterminatiemiddel voor de millennial.

Werk tot leven

Ga maar na… Dankzij de interviews, artikelen, casussen, kwesties, praktijkonderzoeken en andere rubrieken komt het werk van de diëtist in beeld (competentie). Bovendien brengen de artikelen toekomstige werkmogelijkheden tot leven. Het NTVD biedt studenten immers de kans om kennis te maken met thema’s uit de praktijk en namen van experts die aansluiten bij hun persoonlijke interessegebieden (verbondenheid). En dat is weer inspiratie voor de invulling van de studieonderdelen die ze zelf kunnen invullen, zoals presentaties, expertinterviews, stages en hun afstudeeropdracht (autonomie). Door het lezen van het NTVD komen ze er bovendien achter waar ze persoonlijk door geraakt worden, wat bij hen past en met welke experts in het werkveld ze een toekomstig netwerk op kunnen bouwen. En wat is er fijner dan een opdracht voor je studie zó invullen dat deze past bij wie je bent en aansluit bij je toekomstidealen?

Uitgelezen kans

Autonomie, verbondenheid en competentie op één platform dus! De eerste anderhalf jaar van de studie is het lidmaatschap van de NVD (met toegang tot het kennisplatform) gratis. Daarna betaal je als student 50 euro per jaar. Een uitgelezen kans voor millennials (én hun docenten).

Interesse? Ga naar: ntvd.media/ntvd-voor-studenten/