Log in
Nutritional assessment is een prominent onderdeel van de opleiding Voeding & Diëtetiek. Alle vier de onderwijsinstellingen hebben een nutritional assessment lab om metingen uit te voeren. Deze labs worden gebruikt door meerdere opleidingen en lectoraten. Welke metingen zijn beschikbaar, hoe worden ze ingezet en wat kan de diëtist in de regio ermee?
ir. Caroelien Schuurman

Opleidingen_NA1

Inzet in het onderwijs

De vier opleidingen Voeding & Diëtetiek in Nederland hebben nutritional assessment opgenomen in hun curriculum.

Amsterdam

De faciliteiten worden ingezet tijdens het practicum Lichaamssamenstelling in het tweede jaar. Antropometrie en BIA worden later ook toegepast in vakken als Diëtistisch consult en Kritisch redeneren.

Den Haag

Alle studenten leren hoe ze veelgebruikte nutritional assessment-metingen moeten uitvoeren. Een aantal studenten gebruikt, in het kader van projecten of stage, ook de geavanceerde methodieken.

Groningen

Binnen de leerlijn Malnutrition leren studenten in jaar 1 t/m 3 op meerdere manieren (onder andere) hoe ze lichaamssamenstelling, spierkracht, longfunctie en rustmetabolisme moeten bepalen.

Nijmegen

Studenten leren vanaf de propedeuse hoe ze de metingen moeten uitvoeren. Daarnaast komen metingen terug in sommige minoren en zetten