Log in
Jeannette Brookman is een ondernemende diëtist. Ze werkte in voedingswinkels en de IT, woonde in Amerika en heeft inmiddels een eigen praktijk. Maar ze is vooral op haar plek als diëtist bij BeLife, centrum voor bewegen in Rotterdam. Daar geeft ze revalidatiepatiënten voedingsadviezen op basis van uitgebreide metingen.
Wendy van Koningsbruggen

Wat is BeLife?

“BeLife is een zelfstandig revalidatiebehandelcentrum. We zien mensen met fitheidsklachten, zoals vermoeidheid, rugklachten en prikkelbare darm, en vaak ook met overgewicht. Meestal zijn deze mensen uitgevallen op het werk. Ze worden doorverwezen door bedrijfsartsen, arbo-artsen of huisartsen. Daarnaast krijgen we cliënten vanuit het Centrum Gezond Gewicht en het Erasmus Medisch Centrum. Maar we hebben hier ook de voetballers van Excelsior onder controle. We behandelen mensen met een intensief trainingsprogramma, zodat ze extra kunnen presteren. Dat is een DBC (diagnosebehandelcombinatie) van drie maanden. Daar zit ik voor een aantal uren in. Het gebruikelijke hebben mensen vaak al gedaan, in dit revalidatiebehandelcentrum bieden we net iets meer.”

Hoe ziet zo’n behandeling eruit?

“Het is een traject van drie maanden, met intake, tussenmeting en eindgesprek. Daartussen hebben cliënten twee keer in de week een begeleide (een-op-een) training en gesprekken. Ze doen op de intake-dag een inspanningstest, en zo nodig doen we een ruststofwisselingsmeting, een bloedgassenmeting en klinische chemie (bloedprikken).…