Log in
Wie kent het niet: een patiënt met diarree, nog zonder duidelijke oorzaak? De diëtist kan een belangrijke bijdrage leveren aan de medische diagnostiek door het initiëren en interpreteren van diagnostische testen. Tenminste, als het aan diëtist Nicolette Wierdsma ligt. Zij promoveerde in 2015 op dit onderwerp en past als MDL-diëtist diagnostische testen toe voor maldigestie en malabsorptie.
dr.ir. Nicolette Wierdsma

De belangrijkste functie van de darm is assimilatie: het gecombineerde proces van vertering en absorptie van voedingsstoffen. Daarnaast is de darm een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem doordat het een barrière vormt tegen ziekteverwekkers. Regulatie van de vele complexe fysiologische processen vindt plaats door hormonen (voor onder andere enzymproductie en motiliteit) en de microbiota-darm-hersen-as (alle interacties van het maagdarmkanaal met de (para)sympathische en andere neuro-intestinale netwerken).¹,²

 

Vertering

Vertering (digestie) is de enzymatische omzetting van voeding naar absorbeerbare units in het maagdarmkanaal. Stimulatie gebeurt mede door de zintuigen (proeven, ruiken en zien van voedsel). De mechanische afbraak door kauwen en mixen van de tanden, en de beweging van het maagdarmkanaal is de eerste fase van de vertering, gevolgd door de chemische afbraak (het splitsen van moleculen door verteringssappen en enzymen). Per dag produceren de organen in een normale situatie wel zes tot acht liter spijsverteringssap (speeksel, maagsap, gal, pancreassap en dunnedarmsap). Het verteringsproces start

Dr. ir. Nicolette Wierdsma is MDL diëtist in het VU Medisch Centrum Amsterdam. Contact n.wierdsma@vumc.nl