Log in
De pancreas-operatie (pylorus sparende) pancreaticoduodenectomie (PPPD) is de standaard chirurgische operatie bij tumoren in de kop van de pancreas. Deze operatie kan onder andere consequenties hebben voor het vermogen tot digestie, waardoor er sprake kan zijn van steatorroe en malabsorptie (exocriene pancreasinsufficiëntie).
Sophie Rietveld Msc.

Ruim een jaar geleden werd een patiënt aangemeld bij diëtetiek met de verwijsreden ‘gewichtsverlies en matige inname’. Na advies blijft ze afvallen en wordt besloten tot oligomere sondevoeding via PEG-sonde. Het gewichtsverlies persisteert. De sondevoeding wordt keer op keer opgehoogd, zonder gewenst resultaat. Malabsorptie en maldigestie worden onderzocht door analyse van inname (driedaags eetdagboek), verliezen (vet en stikstof in ontlasting van drie dagen) en verbruik (indirecte calorimetrie).

ICF Rietveld

Diëtistische diagnose

59-jarige vrouw, status na PPPD (augustus 2016, geen maligniteit), ook bekend met ziekte van Parkinson en dorsalgie. Ziektegerelateerde ondervoeding zonder inflammatie. Chronisch lage BMI (16), 5% gewichtsverlies in twee maanden, VVMI < P5, handknijpkracht P25. ’s Nachts sondevoeding (1500 kcal, 60 gram eiwit) via PEG-sonde. Soms misselijkheid en braken na orale inname, verminderde eetlust, mogelijk door pijnmedicatie. Ondanks klachten naast sondevoeding orale intake van 2100 kcal en 70 gram eiwit (totale inname 160-180% van energiebehoefte en 150-215%