Log in
45-jarige vrouw met ileostoma na opheffen pouch in verband met recidiverende pouchitis en adhesies bij ‘unclassified chronische colitis’
dr.ir. Nicolette Wierdsma

ICFSchemaCasuistiek

Diëtistische diagnose

45-jarige vrouw met sinds twintig jaar ileostoma na colectomie en opheffen pouch in verband met recidiverende pouchitis en adhesies bij ‘unclassified chronische colitis’ heeft sinds twee jaar invaliderende high output-stoma (2,5-3,5 l/dag) na advies van uroloog om twee liter water te drinken in verband met nefrolithiasis. Verkeert in goede voedingstoestand, heeft stabiel (licht stijgend) gewicht, geen tekenen van malabsorptie (geen deficiënties), een normale BMI, eetlust en geen klachten van dorst. Weet zich geen raad door het highoutput stoma, wat haar kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Laboratoriumonderzoek laat absoluut zouttekort zien (urine-natrium < 20 mmol/l en osmolariteit > 600 mOsm/l). Voedingsanamnese geeft voeding conform Richtlijnen goede voeding weer (energie, eiwit en andere conform behoefte),