Log in
Hoe kun je mensen bewegen tot een gezonde leefstijl? In dat onderwerp verdiept Liesbeth Velema zich al jaren. Ze zei dan ook volmondig ‘ja’ op een promotieonderzoek naar de mogelijkheden van nudging in het voedingsaanbod van bedrijfsrestaurants. In hoeverre kun je mensen verleiden tot gezondere keuzes?
Wendy van Koningsbruggen

Hoe kwam je op dit onderwerp?

“Bij de branchevereniging van cateraars rees de vraag: hoe kunnen we bijdragen aan de gezondheid van medewerkers? Ze hadden gehoord van nudging als hulp bij gedragsverandering en vroegen zich af of dat nuttig kon zijn in bedrijfsrestaurants. Die vraag kwam terecht bij Ingrid Steenhuis en zij vroeg mij of ik dat wilde onderzoeken. Een interessant en praktisch vraagstuk, dus ik zei meteen ‘ja’. Een aantal grote cateraars die bij de branchevereniging aangesloten zijn heeft toen het geld bij elkaar gelegd om het gedurende drie jaar te onderzoeken.”

Hoe heb je het aangepakt?

“Na een literatuuronderzoek heb ik eerst focusgroepdiscussies gehouden met medewerkers. Wat bepaalt hun keuzes? En wat vinden ze belangrijk? Daarna heb ik gesprekken gevoerd met experts, zoals facility managers, cateraars en voedingskundigen van het Voedingscentrum, over wat volgens hen belangrijk is. Vervolgens heb ik veertien strategieën geselecteerd om mensen te nudgen in hun keuzes.