Log in
Kwaliteitsstandaarden beschrijven per aandoening de optimale zorg voor de patiënt. Ze zijn gebaseerd op kennis, expertise en ervaringen uit de praktijk en op resultaten van onderzoek. Diëtisten gebruiken veel verschillende kwaliteitsstandaarden. Dat bleek uit recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).1 Dit artikel beschrijft de soorten kwaliteitsstandaarden, waar je ze voor kunt gebruiken, en hoe ze worden ontwikkeld.
ir. Caroelien Schuurman, Hinke Kruizenga, Wineke Remijnse - Meester

Kwaliteitsstandaarden zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren; ze helpen zorgverleners om keuzes te maken voor de juiste zorg. Kwaliteitsstandaarden beschrijven per aandoening of gezondheids- of functiegerelateerd probleem wat goede zorg inhoudt voor de zorggebruiker.
Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen, zorgstandaarden en modules.2

Vormen van kwaliteitsstandaarden

Richtlijnen

Richtlijnen beschrijven aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van een bepaalde aandoening. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaringen van professionals, patiënten en naasten.2 In een monodisciplinaire kwaliteitsstandaard wordt de zorg beschreven vanuit één zorgdiscipline. Een voorbeeld zijn de dieetbehandelingsrichtlijnen van 2010 Uitgevers. Vaak is de situatie complexer en bieden verschillende zorgverleners zorg en ondersteuning. Dan is er behoefte aan samenwerking en afstemming tussen deze partijen, bijvoorbeeld binnen de eerste lijn, de tweede lijn en de verschillende domeinen van zorg en welzijn. De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen is een voorbeeld van een