Log in
De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie heeft kwaliteitsnormen vastgesteld voor het aandachtsgebied oncologie. Deze normen beschrijven aan welke voorwaarden je moet voldoen om jezelf ‘diëtist met aandachtsgebied oncologie’ te mogen noemen. Wat zijn die criteria, en hoe verliep dit proces?
Rianne van Lieshout Msc, Lisette van Miert, dr. Sandra Beijer, Ruth van den Biggelaar, Peggy Delsink, Yvette Kilian, Wineke Remijnse, Herma ten Have Msc

De LWDO lanceerde de kwaliteitsnormen in november. Oncologie is daarmee een van de eerste aandachtsgebieden binnen de diëtetiek waarvoor dit gebeurt. De kwaliteitsnormen zijn opgesteld volgens de NVD-visie op functiedifferentiatie en specialisatie. De NVD benoemt binnen de diëtetiek vijf specialisaties:

  • Acute en chronische zorg
  • Kinderen
  • Ouderen en geriatrie
  • Psychiatrie en verstandelijk-gehandicaptenzorg
  • Public health.

Binnen deze specialisaties bestaan vier functieniveaus. Deze zijn afhankelijk van het opleidingsniveau:

  • Diëtist (bachelor/hbo)
  • Diëtist-specifieke deskundigheid (post-hbo)
  • Diëtist-specialist (master)
  • Diëtist-onderzoeker (gepromoveerd diëtist).

Binnen alle specialisaties en functieniveaus kun je een aandachtsgebied hebben, zoals ‘oncologie’; dat is dus geen specialisatie. Zo kun je bijvoorbeeld diëtist zijn met specifieke deskundigheid op gebied van acute en chronische zorg, met het aandachtsgebied oncologie. Of kinderdiëtist (hbo) met het aandachtsgebied oncologie. Om te kunnen vaststellen wie zich ‘diëtist met aandachtsgebied oncologie’ mag noemen, heeft de LWDO nu dus kwaliteitscriteria opgesteld.

Verwijsgids kanker aanleiding

Directe aanleiding voor het opstellen van de kwaliteitscriteria was de lancering van de Verwijsgids kanker. Dit…