Log in
Naast kwantitatief onderzoek wordt er de laatste jaren binnen de diëtetiek steeds meer kwalitatief onderzoek gedaan. Wat kenmerkt kwalitatief wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van kwantitatief onderzoek? Wat houden dataverzameling en –analyse in? En wat is de meerwaarde ervan?
Drs. Jenneke Saat, dr. Elke Naumann, drs. Mirjam Steenstra

Verschil kwantitatieve versus kwalitatieve onderzoeksvraag

Voorbeelden

Stel, je wilt onderzoeken hoeveel kinderen met overgewicht een door hen gevolgde leefstijlinterventie met een voldoende beoordelen. Om hierachter te komen zou je een vragenlijst kunnen verspreiden waarin je de kinderen vraagt om een rapportcijfer te geven. Wanneer uit de analyses blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer een zeven is, met een standaarddeviatie van drie, is een groep kinderen best tevreden. Er is echter ook een groep kinderen die niet tevreden is, en het leefstijlprogramma met een vier beoordeelt. Als je om die reden, of sowieso, zou willen weten hoe deze kinderen de leefstijlinterventie ervaren, dan zou je hierover met de kinderen in gesprek kunnen gaan: wat maakt dat de kinderen (on)tevreden zijn, waar lopen ze tegenaan en welke ideeën hebben ze voor verbetering? Je bent dan niet geïnteresseerd in welk rapportcijfer ze geven of in hoeveel kinderen tevreden zijn, maar nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers.