Log in
Dr. Marian de van der Schueren is sinds 2013 lector Voeding en Gezondheid aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Samen met associate lector dr. Elke Naumann geeft ze vorm aan het lectoraat. De van der Schueren wil onder andere de onderzoeksattitude van de diëtist verbeteren.
ir. Caroelien Schuurman

Lectoraten doen praktijkgericht onderzoek en ontwikkelen praktijkgerichte kennis. De van der Schueren: “Individuele vragen van diëtisten uit de praktijk worden opgepakt in studentenprojecten, onder begeleiding van docenten, promovendi of gepromoveerde docenten. Hbo-studenten ondersteunen bij het veldwerk; ze leren data verzamelen en voeren eenvoudige analyses uit. Daardoor ontwikkelen ze een onderzoeksattitude voor in de toekomstige beroepspraktijk. Ook wo-studenten draaien mee in ons onderzoek; zij doen vaak de meer ingewikkelde analyses. De begeleidende docenten leren onderzoeksvaardigheden, publiceren en promoveren. De kennis die we verkrijgen, koppelen we terug naar het werkveld én gebruiken we in het onderwijs. Zo brengen we samen de diëtetiek naar een hoger plan.”

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met diëtisten in de eerste, tweede en derde lijn, maar ook met andere lectoraten – aan de eigen opleiding of aan andere onderwijsinstellingen – en met bedrijven en internationale consortia. De van der Schueren wil graag meer samenwerken met universiteiten. “Het zou goed