Log in
In hoeverre is een dieet laag in glykemische index en koolhydraten veilig en effectief in de behandeling van obesitas bij kinderen en adolescenten? Wetenschappelijke literatuur en ervaringen van diëtisten uit de praktijk.
Brenda Koevoets, dr. Edgar van Mil, Angelique Spijkers

Waarom dit onderzoek?

Uit de landelijke groeistudie van TNO uit 2009 blijkt dat het percentage kinderen en adolescenten met (ernstig) overgewicht is toegenomen ten opzichte van eerder gepubliceerde landelijke groeistudies. 13-15% van de kinderen heeft overgewicht en 2% van de kinderen kampt met obesitas. Dit is vier tot zes keer de prevalentie van obesitas in 1980.1 Obesitas op kinder- en adolescentenleeftijd brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.2-4 Behandeling is noodzakelijk en leidt tot groeiende behoeftes aan maatregelen en methodes, waaronder de behandeling met het koolhydraat- en glykemisch beperkte dieet. Dit dieet werd onderzocht in opdracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis met als doel het eigen Zorgpad Kinderobesitas te kunnen verrijken.

Methoden

Dit werd onderzocht met literatuuronderzoek, waarbij op systematische wijze werd gezocht naar studies die het effect evalueerden van een koolhydraat- en glykemisch beperkt dieet bij kinderen en/of adolescenten. Van de negentien geanalyseerde studies werd de bewijslast bepaald aan de hand van