Log in
Vloggers op YouTube zijn populair bij jongeren. Zouden ze een rol kunnen spelen bij het bevorderen van gezond eetgedrag? Twee studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzochten dit en wonnen er de Nestlé Prijs voor Diëtetiek 2018 mee.
Sofie Knibbeler, Rosan van de Nobelen, Mirjam Jager

Waarom dit onderzoek?

In Nederland heeft 14% van de jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar overgewicht. Slechts 20% voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit.1 Factoren die bijdragen aan gedragsverandering zijn attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit.2 Attitude blijkt bij jongeren de belangrijkste factor om intentie tot eetgedrag te beïnvloeden.3

Online platforms als YouTube zijn een populaire plek om jongeren te bereiken: 96% van de jongeren kijkt naar online filmpjes, gemiddeld 11,3 uur per week. Vloggers op YouTube worden dan ook ingezet als social influencers om de attitude van jongeren te beïnvloeden. Ze zijn Onder andere aantrekkelijk voor bedrijven vanwege hun enorme bereik. Zo heeft youtuber Enzo Knol 2,2 miljoen abonnees. Daarnaast is de mate van beïnvloeding van de doelgroep erg hoog. Dit komt doordat jongeren het gevoel hebben dat er een vriendschap met de vlogger ontstaat, omdat hij of zij oprecht overkomt en ze zich met hem of haar