Log in
Dr. Hans Drenth is op 12 februari benoemd tot lector Kortdurende zorg en interprofessionele samenwerking bij kwetsbare ouderen. De titel van zijn inaugurele rede luidde: ‘Verpleeghuis nieuwe stijl, we doen het samen!’ We zijn benieuwd naar zijn ideeën, met name over samenwerking.
Wendy van Koningsbruggen

Wat is het verschil tussen multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking?

“Multidisciplinair samenwerken duidt op een situatie waarin verschillende disciplines rond een zorgvrager actief zijn, maar iedere professional zich beperkt tot de eigen discipline. Er is daarbij weinig interactie tussen de verschillende disciplines. Interprofessioneel samenwerken gaat juist over het gezamenlijk verlenen van zorg en behandeling. Je kijkt als team integraal naar de zorgvrager, bij voorkeur zelfs met de zorgvrager zelf als onderdeel van het team. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan, zonder daarbij de specifieke competenties van iedere discipline aan de kant te schuiven.”

Wat maakt dit verpleeghuis ‘nieuwe stijl’?

“Deze locatie in Drachten maakt deel uit van ZuidOostZorg, waaronder veertien centra voor ouderenzorg vallen. Neibertilla is, naast een verpleeghuis, ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouderen, met allerlei pleinen, waar mensen toegang hebben tot (para)medici, een winkel, sportfaciliteiten en een restaurant. Iedereen is welkom. Het is een zorg- én kennisorganisatie: een