Lees verder
De Hanzehogeschool Groningen heeft drie innovatiewerkplaatsen: Malnutrition, Voeding en allergie en Blended Care.
dr. Harriët Jager - Wittenaar, dr. Berber Vlieg, dr. Andrea Werkman

Innovatiewerkplaats Malnutrition

Speerpunten: meer kennis en bewustwording over preventie en behandeling van ondervoeding
Programmaleider: Harriet Jager-Wittenaar
Partners: diverse opleidingen, onderzoekers lectoraat Malnutrition and Healthy Aging , diverse zorginstellingen en industriële partners

Praktijkvragen:

  • Hoe kunnen zorgprofessionals ondervoeding en onderliggende risicofactoren bij hun cliënten/patiënten proactief herkennen, behandelen en monitoren om daarmee ondervoeding te voorkomen of te behandelen?
  • Hoe kan bij consumenten/cliënten/patiënten kennis en bewustwording rondom ondervoeding(srisico) worden vergroot?
  • Hoe kan een infrastructuur ontwikkeld worden, waarin zorgprofessionals systematisch hun professionele handelen kunnen evalueren op klinische effecten en (kosten)effectiviteit?
  • Hoe kunnen zorgprofessionals, studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven effectief van elkaar leren en in gezamenlijkheid de zorg rondom ondervoeding verbeteren?

Innovatiewerkplaats Voeding en Allergie

Speerpunten: preventie bij zwangeren, jonggeborenen en het opgroeiende kind en kwaliteit van leven bij patiënten met allergie
Programmaleider: Berber Vlieg
Partners: OLVG, Vlieg & Melse Diëtisten, UMCG, Nutricia, opleidingen Voeding & Diëtetiek, lectoraat Ingredient Development en het Instituut voor Life Science and Technology

Praktijkvragen:

  • Hoe kan voeding een rol spelen bij de preventie en behandeling van allergie?
  • Verbetert gezonde voeding de gevoeligheid voor allergenen, ernst van symptomen, vitaliteit en kwaliteit van leven van patiënten met allergie?

Blended Care in de diëtistenpraktijk

Speerpunten: onderzoek en ontwikkeling van technologische toepassingen in de diëtistenpraktijk bijdragen aan Blended Care in de diëtistenpraktijk. Digitale ondersteuning van de behandeling betekent meer efficiëntie voor de praktijk en biedt de cliënt meer mogelijkheden voor zelfmanagement
Programmaleider: Andrea Werkman
Partners: Previtas, Coachje zelf, Hanzehogeschool, Drenthe College en Coolminds.

Doel:

  • Bundelen bestaande kennis en expertise over technologie in de diëtistenpraktijk: voor het verzamelen en gebruiken van data die relevant zijn voor de gezondheid van cliënt en die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de behandeling. Digitale ondersteuning van de behandeling betekent meer efficiëntie voor de praktijk en biedt de cliënt meer mogelijkheden voor zelfmanagement.