Lees verder
Françoise Langens is als huisarts zeer begaan met goede voeding. Ze verzorgt nascholingen voor huisartsen, onder andere over overgewicht en obesitas bij kinderen. We spreken met haar over de dingen waar huisartsen tegen aanlopen, en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden.
Wendy van Koningsbruggen

Zitten overgewicht en obesitas voldoende in het systeem van huisartsen?

“Gelukkig steeds meer. Ik geef al meer dan tien jaar nascholingen over overgewicht en obesitas bij kinderen aan huisartsen. Wat me de laatste jaren echt opvalt, is dat ze het nu in elk geval zíen. Voorheen beschouwden ze overgewicht of obesitas niet als een geneeskundig probleem, en dus niet als hun probleem. Ze signaleerden het daarom ook niet bij hun patiënten. Dat is nu echt anders. Huisartsen zien dat overgewicht een belangrijk gezondheidsprobleem is, dat ook bij hen thuishoort. Maar… het ontbreekt hun aan de vaardigheden om het aan te pakken. Ze voelen zich onmachtig.”

Waarin zit ’m die onmacht precies?

“Een probleem signaleren is één ding, maar als je vervolgens niet goed weet wat je eraan doen moet, geeft dat een gevoel van onmacht. Ze weten niet precies waar ze de juiste informatie moeten vinden. Bovendien vinden ze het lastig om overgewicht bespreekbaar te maken. Het onderwerp ligt vaak erg gevoelig, zowel bij de ouders als bij het kind. Ouders willen de bemoeienis…