Log in
Stelt een eerstelijnsdiëtist een diëtistische diagnose? Gebruikt ze nutritional assessment? Stelt ze SMART-doelen op? Het lectoraat Gewichtsmanagement van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht deze en andere vragen in het DIEET-project.
ir. Caroelien Schuurman, dr. ir. Martinet Streppel, dr. Eva Leistra, prof. dr. ir. Peter Weijs

Het DIEET-project startte in 2013. De centrale vraag was hoe eerstelijns Diëtetiek Effectief En Toekomstbestendig kan zijn. Hiervoor brachten de onderzoekers het handelen van de diëtist in kaart, evenals de effectiviteit van de behandeling na zes en negen maanden. Daarbij stelden ze zich de vraag: ‘Welke factoren zijn het meest voorspellend voor de effectiviteit?’ Dit artikel geeft een beschrijving van het handelen van eerstelijnsdiëtisten bij het eerste consult. De effecten van de geobserveerde factoren op de effectiviteit van de behandeling worden in een ander artikel beschreven.

Het DIEET-project

Het DIEET-project was een prospectieve, observationele studie. In een expertmeeting identificeerden de onderzoekers 92 factoren die mogelijk van invloed zijn op de effectiviteit van de dieetbehandeling. Dat deden ze via de Delphi-methode. Vervolgens observeerden en scoorden getrainde derde- en vierdejaarsstudenten eerste consulten van diëtisten op deze factoren.

Onderzoekspopulatie

Tussen februari 2014 en december 2016 werden 135 diëtistenorganisaties in Nederland bezocht. Per organisatie namen 1 tot 26 diëtisten deel, soms

Dit project werd opgezet door het Lectoraat Gewichtsmanagement van de HvA, in nauwe samenwerking met de Stuurgroep, bestaande uit Claudia Bolleurs namens de NVD, Hinke Kruizenga namens VU medisch centrum en Annemieke van Ginkel namens Vialente-Diëtheek. Het project werd gefinancierd door een SIA RAAK-MKB subsidie.