Log in
Regelmatig wordt aan patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) een koolhydraatbeperkt dieet geadviseerd. Hoe effectief is dit voor gewichtsverlies en bloedglucoseregulatie? Studenten van de Haagse Hogeschool voerden een systematisch literatuuronderzoek uit.
Iva Oei, Jacky Vermeulen, Marit de Bruijne

 

De term koolhydraatbeperking staat voor minder dan 40 en% koolhydraten per dag. Een sterk koolhydraatbeperkt dieet bevat 20 tot 70 gram koolhydraten per dag.1 In Nederland wordt een koolhydraatbeperkt dieet steeds vaker toegepast bij DM2 ter optimalisering van de bloedglucosewaarden (HbA1c) en het lichaamsgewicht. In hoeverre is dit effectief?

Methode

In maart 2016 is het systematische literatuuronderzoek uitgevoerd in Pubmed. De zoekstrategie is opvraagbaar bij de auteurs. De inclusiecriteria waren: randomised controlled trial, gepubliceerd tussen 2005 en 2016, mannen en vrouwen ≥ 18 jaar, DM2, gewicht (of BMI) en/of HbA1c als uitkomstmaat.

Resultaten

Van de negentien gevonden artikelen voldeden acht artikelen aan de inclusiecriteria.2-9 Twee artikelen gingen over dezelfde studie.4,5 In vijf studies werd een sterk koolhydraatbeperkt dieet toegepast en bij twee studies een koolhydraatbeperking van minder dan 130 gram. In de tabel is een overzicht gegeven van de methoden en van de belangrijkste resultaten van de studies.

Gewicht

In zes studies