Log in
In het Amsterdam UMC, locatie AMC is sinds 1989 een interdisciplinair behandelteam werkzaam dat de zorg en begeleiding voor patiënten met darmfalen en/of parenterale voeding begeleidt. Binnen het team werken chirurgen, internisten, physician assistants (PA), verpleegkundig specialisten, verpleegkundige consulten, stomaverpleegkundige, diëtisten, doktersassistenten, en zo nodig interventieradiologen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers samen om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling en ondersteuning te geven.
Miriam van der Werf Msc

Het TPV- en darmfalenteam is een specialistisch team, gericht op patiënten met darmfalen type 2 en 3. Type 2 zijn patiënten die opgewerkt worden voor een hersteloperatie. Type 3 zijn patiënten die levenslang afhankelijk zijn van intraveneuze suppletie. Door de complexiteit van deze problematiek is nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk. Hierbij volstaat het niet om patiënten naar elkaar toe door te verwijzen, maar wordt een overkoepelend behandelplan opgesteld. Hiernaast is intensieve samenwerking met andere ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, thuiszorgorganisaties en mantelzorgers van levensbelang.

Interdisciplinaire samenwerking

Wanneer een patiënt wordt aangemeld bij het team zorgen de doktersassistenten er in eerste instantie voor dat alle documentatie op orde is, dat alle operatieverslagen en scans ontvangen zijn en dat de patiënt op de hoogte wordt gebracht over de afspraak.

Op de dag van het polibezoek komt de patiënt vanuit een andere instelling per ambulance of met de mantelzorgers naar het AMC. De eerste kennismaking is met de dië