Log in
In de diëtetiek wordt steeds vaker gekozen om naast kwantitatief onderzoek ook kwalitatief onderzoek uit te voeren. We schreven in september het overzichtsartikel ‘Kwalitatief onderzoek in de diëtetiek’ en vervolgen dit nu met een artikel over het rapporteren van kwalitatief onderzoek.1
dr. Elke Naumann, Drs. Jenneke Saat, drs. Mirjam Steenstra

Een veelgebruikte internationale checklist voor het rapporteren van kwalitatief onderzoek is de COREQ-checklist (COnsolidated criteria for REporting Qualitative research).2 Dit artikel is geschreven met behulp van onder andere de COREQ-checklist en geeft handvatten voor het rapporteren van kwalitatief onderzoek. Niet alle criteria uit de COREQ-checklist worden in dit artikel benoemd. Het is bij het publiceren van een artikel echter raadzaam om de checklist in zijn geheel te gebruiken.

De inleiding

Opbouw

De opbouw van een inleiding kun je je voorstellen als een trechter. Je begint breed met een algemene probleembeschrijving en eindigt smal met de onderzoeksvraag en je onderzoeksdoel.
Je start met het inleiden van het onderwerp of thema aan de lezer, waarbij je verwijst naar de literatuur waaruit je de informatie hebt gehaald. Bijvoorbeeld:

Bij bedrijven verschuift de focus van gezondheids- en verzuimmanagement steeds meer naar duurzame inzetbaarheid.[referentie] Naast het werk (inhoud, omstandigheden en dergelijke) is leefstijl