Lees verder
In 1941, midden in de oorlog, werd de NVD opgericht. In 1945 werd het eerste Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten gepubliceerd. In 1970 werd dit het Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten en sinds 2007 is het het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.
dr. ir. Hinke Kruizenga

Jarig!

We zijn dus jarig!! En hebben een respectabele leeftijd bereikt! Alle nummers van die 75 jaar staan in onze boekenkast. Een prachtig archief van de diëtetiek. Dit jaar zullen we in elk nummer aandacht besteden aan een decennium. We beginnen in dit nummer vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Vergeelde blaadjes

Op een vrijdagmiddag heb ik vier banden vergeelde tijdschriften doorgelezen en Wendy aldoor van haar werk gehaald. “Ha, dit is grappig” of  “Hé, lees dit eens!”. Opvallend was dat in deze eerste jaren de NVD zeer internationaal georiënteerd was. Er werden studiereizen gemaakt naar Engeland, Denemarken en Amerika en er kwamen diëtisten op bezoek uit Canada en Nieuw-Zeeland. Professoren van beroemde universiteiten kwamen lezingen geven en een groot aantal artikelen was in het Engels geschreven.

Het verenigingsnieuws was uitgebreid. Er was een klein aantal leden met een groot verloop. In veel vacatures staat ‘vanwege het huwelijk van onze diëtiste zijn we op zoek naar …’. Over de maaltijdvoorziening in het eethuis voor werkende vrouwen wordt uitgebreid verslag gedaan. Het waren echt andere tijden, en ik heb groot respect voor de grondleggers van ons vak.

En wij?

Hoe kijken onze toekomstige collega’s over 75 jaar naar ons? Staat er dan 150 jaar aan NTVD’s in de kast, of is papier dan alleen in archieven en musea te vinden? Bestaat ons beroep dan nog?

We doen als redactie een voorspelling: In 2095 is de diëtist de gezondheidscoach. Het optimale (eet)gedrag is voor iedereen uitgestippeld op basis van algoritmes. Deze worden gestuurd door informatie die via sensoren verzameld wordt. Wat je moet doen om gezond te blijven, is bij iedereen bekend, maar dit gedrag ook echt toepassen blijft moeilijk. Ziektes zijn er ook nog, al zijn het andere dan nu. De diëtist is de expert in gezond blijven en in de optimale voedingsinterventie bij ziekte. Onze (klein)kinderen mogen het checken!