Log in
Anneke van den Berg is diëtist in het Amalia kinderziekenhuis binnen het RadboudUMC in Nijmegen. Ze heeft een duidelijke mening over nutritional assessment.
Wendy van Koningsbruggen

Hoe belangrijk is nutritional assessment?

“Het is het bestaansrecht van de diëtist. Je toont er het effect van je behandeling mee aan en het geeft verdieping aan je vak. Want we zijn verdorie wél hbomensen; dat moet er maar eens een keertje uit komen!”

Welke weg hebben jullie bewandeld?

“Het verzoek om de aanschaf van de apparatuur, waaronder een bioimpedantiemeter, en de apparatuur voor indirecte calorimetrie, handknijpkracht en huidplooimeting was een initiatief van de afdeling. Je moet daarbij voor jezelf goed voor ogen hebben waarom je je bij bepaalde groepen patiënten meer wilt gaan verdiepen in de lichaamsamenstelling. Dat is ons gelukt. In het Radboud is de kwaliteit van voeding op dit moment een algemeen thema. Daar sluiten onze metingen dus heel goed op aan.”

Vinden patiënten het leuk?

“Ja, mensen zijn geïnteresseerd in hoe het lichaam in elkaar zit. Ze doen vreselijk