Log in
Onlangs organiseerde ik mijn eerste focusgroep. Met vijf Amsterdamse diëtisten bespraken we de optimale transmurale diëtistische behandeling voor patiënten met het post-intensivecaresyndroom. Open vragen stellen, doorvragen, elk antwoord uittypen en dan coderen… ik ervaarde dat kwalitatief onderzoek echt anders is dan het mij vertrouwde kwantitatieve onderzoek.
dr. ir. Hinke Kruizenga

Het gaat bij kwalitatief onderzoek om belevingen, ervaringen en meningen van mensen: de betekenis ‘achter’ de cijfers. Met als doel: diepgaande en betekenisvolle informatie achterhalen. Als onderzoeker ben je dus niet op zoek naar de absolute waarheid, maar naar de subjectieve waarheid van de respondent.

Lezen

Binnen de diëtetiek wordt steeds meer kwalitatief onderzoek gedaan, bijvoorbeeld aan de HAN. Docenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek leren ons in het overzichtsartikel meer over deze onderzoeksmethode. Wat kenmerkt kwalitatief onderzoek? Hoe gaan de dataverzameling en data-analyse in hun werk? En wat is de meerwaarde ervan?

In dit NTVD staan ook artikelen over kwantitatief onderzoek, zoals een wetenschappelijk artikel over het DIEET-project van de Hogeschool van Amsterdam. En Harriët Jager-Wittenaar van de Hanzehogeschool Groningen vertelt over haar onderzoek naar het optimaliseren van de diëtistische zorg voor mensen met (een risico op) ondervoeding in de eerste lijn. In dit onderzoek komen heel wat vraagstellingen uit de Kennisagenda