Lees verder
Als diëtist werkzaam binnen hét voedingsziekenhuis Gelderse Vallei werk ik sinds kort mee aan het project ‘Goede zorg proef je’ vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg. Het doel van het project is bij te dragen aan een vitaler Nederland door middel van een gezonder voedingsaanbod in zorginstellingen voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
Inez Jans, Mirjam Holverda

Het project draagt bij aan de realisatie van het Nationaal Preventie Akkoord. Mijn betrokkenheid richt zich vooral op een gezonder voedingsaanbod voor patiënten. Ook denk ik mee in het voedingsaanbod voor bezoekers en medewerkers. Als diëtist heb je een leidende rol in het aanjagen en realiseren van een gezonder voedingsaanbod in de zorginstelling. Samen met o.a. de Nederlandse Vereniging voor diëtisten en de Alliantie Voeding in de Zorg inventariseren we wat diëtisten nodig hebben om deze rol te vervullen en waar we hen in kunnen ondersteunen. Mijn ervaring binnen ziekenhuis Gelderse Vallei met de implementatie van het maaltijdconcept At Your Request® en mijn huidige samenwerking met verschillende disciplines op het vlak van voedingsaanbod voor patiënten, komen hierbij goed van pas.

Samenwerking

Ik werk samen met de Alliantie Voeding in de Zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Voedingscentrum, Stuurgroep Ondervoeding en andere zorginstellingen. Binnen de Alliantie voeding in de zorg werk nauw samen met projectmedewerkers en voedingswetenschappers. Daarnaast is er overleg of uitwisseling met teamleiders diëtetiek en facilitair, beleidsadviseurs, projectleiders en andere betrokkenen rondom het voedingsaanbod van patiënten, zowel intern als extern.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn heel divers. Inhoudelijk denk ik mee over een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarnaast denk ik op strategisch niveau mee hoe de diëtist een leidende rol vervult in het ontwikkelen van een visie op voeding en preventie. En hoe de diëtist dit onder de aandacht brengt bij o.a. de Raad van Bestuur.

Successen en leerpunten

De inbreng vanuit de praktijk heeft meerwaarde. Dat wordt door alle betrokkenen zo ervaren. Daarbij is het interessant om via het project contact te hebben met mensen werkzaam in de bredere context van zorg. Het vergroot mijn blikveld en denkkader. Wel kost het meewerken in een project tijd. Om een goede bijdrage te kunnen leveren, is het daarom belangrijk om projecturen voor de diëtist te begroten. Dat helpt om projectwerkzaamheden te combineren met het bestaande takenpakket.

Oproep

Het project Goede Zorg Proef je is volop in uitvoering en ik ga hier met veel inzet en enthousiasme verder mee aan de slag. Via deze weg doe ik meteen een oproep aan alle diëtisten in Nederland werkzaam in een zorginstelling: Wat heb je nodig om de visie op voeding en preventie onder de aandacht te brengen in jouw zorginstelling en een gezond voedingsaanbod te realiseren? Mail Mirjam Holverda.

Boodschap

Het samenwerken met anderen is leuk en vergroot je blikveld en je denkkader! De diëtist speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een visie op voeding en preventie binnen de zorgorganisatie. Dit vormt de basis voor het realiseren van een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Project Goede zorg proef je

Factsheet Een gezond voedingsaanbod voor patiënt, personeel en bezoeker in ziekenhuizen RESULTATEN EXPERTMEETING

Eten en drinken bij opname

3e seminar goede voeding in de zorg