Log in
Gezonde werknemers zijn productiever, presteren beter en verzuimen minder.1 Vandaar dat steeds meer bedrijven investeren in gezondheidsbevordering op de werkvloer.
Danique van Soest, Willemijn Rammelt, Mirjam Jager

Waarom dit onderzoek?

Zo ook bij Amfors: een sociale werkplaats in Amersfoort. In dit onderzoek onderzochten we hoe we op participatieve wijze een workshop over gezonde voeding konden ontwikkelen om de vitaliteit van de medewerkers van Amfors te bevorderen en verzuimcijfers te verlagen.

Methoden

We hebben gebruikgemaakt van de relatief nieuwe onderzoeksmethode participatief actieonderzoek, ook wel PAO genoemd. PAO houdt in dat de onderzoekers actief, samen met de deelnemers, op zoek gaan naar de oplossing voor een probleem uit de praktijk.2 In tegenstelling tot traditioneel onderzoek, leidt actieonderzoek niet alleen tot kennis, maar brengt het ook een verandering teweeg.

Het onderzoek focust zich op alle medewerkers van Productie: één van de vijf business units. In de periode februari en maart werkten de onderzoekers drie dagdelen per hal mee. Eerst investeerden zij in het kennismaken met de doelgroep en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Zodra de onderzoekers dit bereikt hadden, gingen zij met