Lees verder
Ruim 10 jaar geleden vonden MDL-diëtist Nicolette Wierdsma, een MDL-stafarts en MDL-arts in opleiding elkaar in hun passie voor de (dieet)behandeling en diagnostiek van MDL-patiënten met complexe voedingsproblemen en veranderde maagdarmkanaal anatomie.  Dit resulteerde in diverse onderzoeksprojecten, publicaties en wetenschappelijke posters op internationale congressen. Tijdens een korte roadtrip door de VS na een van deze congressen (ASPEN), ontstond het idee de zorg en logistiek rondom deze patiëntengroep te verbeteren door intensievere samenwerking.
dr.ir. Nicolette Wierdsma

Tot dan toe werd de complexe casuïstiek ad hoc voorgesproken, de anatomie uitgepluisd (vaak op een bord getekend) en een plan gemaakt, waarna werd geprobeerd op zelfde dag of toch los van elkaar de patiënten te zien op de polikliniek. Dat moest beter!
Een gezamenlijke voedingspoli werd geopend op de MDL-polikliniek. De MDL-arts en MDL-diëtist zitten naast elkaar en soms zien ze patiënten samen maar soms ook los van elkaar. De logistiek was uitdagend voor de baliemedewerkers die alle afspraken moeten inplannen, maar het is gelukt. Daarnaast kreeg de diëtist  toegang tot de digitale schijf van de MDL en is hier een kennismap Voeding op gezet voor de MDL-artsen in opleiding. Waar mogelijk haakt de arts-assistent ook aan bij de wekelijkse klinische voedingsbespreking om voedingsbehandeling in een zo breed mogelijk perspectief te zien.

Successen

Het grootste succespunt is dat er een officiële keuzestage voor de MDL-artsen in opleiding gemaakt is (de zogenaamde voedingsstage), die 4 maanden gevolgd kan worden, vergelijkbaar met de IBD stage lever, motiliteit, oncologie etcetera onder supervisie van MDL-stafarts en diëtist.
Aanvankelijk wisten de artsenassistenten niet zo goed wat ze van deze voedingsstage konden verwachten en was het buiten hun comfortzone om iets te leren over voeding en zo intensief samen te werken met een diëtist. Al gauw werd duidelijk dat zowel kennis van voeding, als diagnostiek (darmfunctie, voedingstoestand, deficiënties en de behandeling daarvan) van meerwaarde is en werd het gezien als een groot gemis in de geneeskundeopleiding. De diëtist is het vaste gezicht en aanspreekpunt van de voedingspoli en zorgt voor stabiliteit voor de (chronische) patiëntengroep. Het biedt dus behalve een leermethode voor toekomstige MDL-artsen ook een platvorm voor de diëtist om zich goed te kunnen profileren. Wekelijks wordt de poli voorbesproken met de MDL-stafarts (supervisor) om het leereffect voor de MDL-arts in opleiding te vergroten en te zorgen voor efficiëntie ten aanzien van behandeling en doorstroming. Het belangrijkste succes is natuurlijk dat het doel bereikt is; om op efficiënte wijze de behandeling van een groep complexe patiënten te verbeteren en te stroomlijnen. Inmiddels komen er verwijzingen voor second opinies uit het hele land en is er naast de voedingspoli tweewekelijks een spreekuur geopend voor de diëtist met de MDL  stafarts (professor) om ook de chronische patiënt niet één maar twee vaste behandelaars te geven.

Tegenvallers

Natuurlijk is dit proces niet alleen maar soepel verlopen. Aanvankelijk bestond de poli uit consulten van 20 minuten. Dat was ondoenbaar om in die beperkte tijd met twee disciplines samen te spreken met de (complexe) patiënt. Uitlooptijden van wel twee uur zijn voorgekomen! Dat was voor niemand goed. Inmiddels is met 30 minuten consulten een balans gevonden. Ook blijkt de wisseling van arts-assistenten onrustig voor de patiënten.

Hoe nu verder?

De samenwerking blijft zich ontwikkelen. Inmiddels hebben op dezelfde poli-ochtend ook de IBD verpleegkundig specialist en de PEG verpleegkundige spreekuur. Zodat er ten alle tijden voor diverse patiëntengroepen combinatie consulten gemaakt kunnen worden voor twee, drie of vier disciplines. Dat vergt geduld en aanpassingsvermogen op de momenten zelf (bij uitloop van gesprekken en/of no show), maar elke keer als het lukt is het mooi meegenomen! En het blijft uitdagend voor de baliemedewerkers te ontrafelen welke combinatieafspraak er voor de follow-up bedoeld is. Sinds een half jaar is er ook samenwerking gezocht met de darmfalencentra en hebben er al twee MDL-arts-assistenten de helft van de voedingsstage uitgevoerd in het darmfalencentrum op de andere locatie van Amsterdam UMC (locatie AMC) ter vergroting van de kennis.

Boodschap

Profileer jezelf, ga op je (MDL) afdeling het gesprek aan om te kijken waar samenwerking gevonden kan worden om logistiek en behandeling van de (complexe) patiënten te vergroten. Er kan van elkaar heel veel geleerd worden!

Links

Focus op voeding Cursus parenterale voeding (cursus om samen te bezoeken met je (mdl)arts)
Focus op voeding.nl Cursus over complexe diagnostiek MDL (cursus voor klinisch werkende diëtisten over diagnostiek complexe mdl-patiënt)
Website Expertise in kaart