Lees verder
In Utrecht is door de Stichting Binnenstad GEZond! met ondersteuning van Raedelijn het Gezamenlijk Medisch Consult voor mensen met (pre)diabetes opgezet. Hierin werken huisarts, POH en diëtist samen.
Brigitte Wieman

In een Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) hebben 8-12 patiënten tegelijkertijd een consult. Ieder patiënt heeft een eigen consult tijdens het groepsconsult, in het bijzijn van medepatiënten en eventuele naasten. Medepatiënten kunnen tussentijds interveniëren. De huisarts zorgt in de de rol van groepsbegeleider voor de procesbewaking. Een dergelijk gezamenlijk consult duurt maximaal ongeveer anderhalf uur.
Patiënten nemen altijd vrijwillig deel aan een GMC.

Evaluatie

Er is een Social Return on Investment (SROI) gedaan door Vital Innovators, de resultaten zijn positief. De uitgangspunten van een SROI zijn:

  • betrek de stakeholders
  • onderzoek en begrijp wat er zal veranderen
  • waardeer wat er toe doet
  • betrek alleen relevante en significante zaken
  • claim niet te veel
  • wees transparant
  • verifieer de aannames en resultaten

De resultaten worden later dit jaar in het NTVD gepubliceerd.