Log in
Patiënten met Acute Myeloïde Leukemie (AML) hebben veel voedingsklachten en krijgen een uitgebreide diëtistische behandeling. In het ErasmusMC is onderzocht of het doel wat betreft gewichtsbehoud gehaald wordt.
Gwen Schotte

Waarom dit onderzoek?

AML is onder volwassenen de meest voorkomende vorm van leukemie. De behandeling is zeer intensief en leidt vaak tot voedingsklachten die gewichtsverlies veroorzaken. 1 Om gewichtsverlies te beperken, begeleidt een diëtist de AML-patiënt. Een van de doelen in de diëtistische behandeling is het stabiliseren van het gewicht, waarbij het gewicht, gemeten op de tweede opnamedag, niet meer dan 5% mag afnemen tijdens de behandeling. In dit onderzoek is onderzocht of dit behandeldoel wordt behaald.  

Methoden

In de periode september 2013 – augustus 2014 werden gegevens verzameld van 45 AML-patiënten die in het ErasmusMC waren behandeld met hoge doseringen chemotherapie en eventueel een stamceltransplantatie (SCT). Het behandeltraject verschilde per patiënt. De mogelijke behandeltrajecten bestonden uit twee of drie chemokuren of één of twee chemokuren en een SCT. De SCT’s werden voorafgegaan door een lage dosering chemotherapie tijdens een korte ziekenhuisopname of door een intensieve behandeling tijdens een lange ziekenhuisopname. Van 42 patiënten werden de gegevens gebruikt voor…