Lees verder
Het lectoraat Voeding en Gezondheid van de HAN werkt samen met industrieel ontwerpers van de TU Delft en het softwarebedrijf ConnectedCare bv aan het project FoodSampler.
dr. ir. Natalia Romero Herrera, prof. dr. Marian de van der Schueren

FoodSampler wil achterhalen welke data verzameld kunnen worden om rapportage van de voedingsinname te verbeteren. Daarnaast willen we binnen dit project een wetenschappelijke basis ontwikkelen als vertrekpunt voor de (door)ontwikkeling van (nieuwe) tools voor voedingsinnameregistratie. Marian de van der Schueren is als lector Voeding en Gezondheid betrokken bij dit project. Natalia Romero-Herrera is als industrieel ontwerper van de TU Delft betrokken.

Ontstaan project

De van der Schueren:“De ontwikkeling van technologie en e-health gaat snel. Maar de toepasbaarheid en implementatie van deze nieuwe tools ontbreekt het nog aan wat fundamentele kennis. In de oproep van Zonmw Create health is een appel gedaan om publiek/private-settingen in technologie/design meer te verbinden om van elkaar te leren en verder te kunnen ontwikkelen.”

Creatieve sector

De van der Schueren: “Samen met onderzoekers uit de creatieve sector worden momenteel prototypes ontwikkeld en getest.  Zij zijn bekend met contextbewuste experimenten en technologieën, en hebben ervaring met het opzetten van gebruikersonderzoeken, en het inzetten van onderzoeksmethoden uit de creatieve sector. Zo verzamelen we informatie over de wensen van de gebruiker, behoeften en uitdagingen in het ontwerp van een nieuwe tool. Een voorbeeld hiervan is onderzoek doen in fieldlabs naar gebruikersgemak van een tool.”

Meer begrip voor context

Natalia Romero-Herrera, industrieel ontwerper TU Delft: “Door samen te werken met mensen uit de gezondheidszorg, leren wij een andere kant van hun doelgroep kennen. Wij werken wel veel met ‘design tools’ en hebben hierin ook aandacht voor empathie, maar hebben te weinig kennis om dit ook goed te kunnen achterhalen bij de doelgroep. Door de analyse samen te doen, en door de kritische vragen van Marian en haar team, hebben wij meer begrip gekregen voor de context en de moeilijkheden van mensen met overgewicht en diëtisten.” De van der Schueren: “ Onderzoekers van de TU Delft zijn met name geïnteresseerd in wat maakt dat mensen met overgewicht wel of niet in bepaalde mate een tool willen gebruiken (‘user-engagement’). Daarnaast weten ze wel dat wij veel kennis hebben over voeding, maar niet dat daar ook een heel stuk gedrag bij komt kijken, waardoor hun kijk hierop ook is veranderd.”

Meerwaarde ConnectedCare?

De van der Schueren: “Connected Care BV kan met de opgehaalde kennis mogelijk nieuwe software voor tools (door)ontwikkelen en klaar maken voor de markt.”

Dit hebben wij echt niet in huis

“Het is heel leerzaam en vooral ook dat stukje van hoe kun je dan cliënten ondersteunen met middelen die zij in huis hebben en wij niet. En zeker nu we aan het testen zijn met al die vormpjes en robotjes, is het natuurlijk heel duidelijk dat wij dat echt niet in huis hebben. Dus dat is dan weer een volgende stap. Dat hadden wij van te voren ook niet kunnen bedenken. Daarnaast kunnen methodieken en de gebruikte onderzoeksmethoden kunnen worden voortgezet in andere projecten.”

Meerwaarde voor studenten

“Studenten kunnen kennis en de nieuwe tools die tot stand zijn gekomen, gebruiken om te testen in de praktijk. Verder is het project een mooi voorbeeld van hoe je samen met de doelgroep tot ontwerpen kunt komen die écht aansluiten bij wat zij wensen. Er komt een nieuwe stroming op gang die een andere manier van denken van de diëtist verwacht, als het gaat om gebruik van zelf gerapporteerde voedingsgegevens. Ook is uit het onderzoek met gebruikers naar voren gekomen dat patiënten echt meer behoefte hebben aan zich gehoord voelen, in plaatst van dan dat zij beoordeeld worden op wat ze hebben gegeten en hoe ze dat hebben gerapporteerd. Dat onderstreept het belang van goede communicatieve vaardigheden en gebruik van goede motiverende gespreksvoering door diëtisten.”

Afstemmen

De van der Schueren: “In het begin is het zoeken naar waar elkaars meerwaarde in zit, onbekend maakt onbemind. Je denkt bij design al snel dat zij allerlei ‘fancy’ dingen ontwerpen. Maar ze hebben ook veel kennis van verschillende onderzoeksmethoden en de inzet daarvan in kwalitatief onderzoek. Daarbij is het veel verwachtingen afstemmen. Je moet heel duidelijk zijn over wat je als partners kunt bijdragen in het proces en in de inhoud. Vaak denken mensen dat we een nieuwe app aan het ontwikkelen zijn, maar dat is het dus niet. Tot zover is het enthousiasme in het team bij iedereen even groot en zijn we oprecht geïnteresseerd in waar we allemaal mee bezig zijn. Dat maakt dat het proces nog vrij soepel verloopt. De verschillende taal en terminologieën die worden gebruikt zijn daarmee eerder interessante gespreksstof dan werkelijk uitdagingen. Daarin zijn we zeker geslaagd en dat heeft het project echt verrijkt voor iedereen.