Log in
De onderbouwing van het beleid rond eten tijdens dialyse is beperkt. Bovendien ontbreekt een richtlijn. Waarover is consensus?
Fleur Wijers Msc

Tijdens de hemodialysebehandeling wordt vaak (eiwitrijk) eten aangeboden om de voedingstoestand te ondersteunen. Dit wordt echter afgeraden bij patiënten met een grote bloeddrukdaling of klachten als braken, misselijkheid en diarree. De International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM) heeft verschillende voor- en nadelen van eten tijdens hemodialyse beschreven:1

Voor

  • Hogere eiwitinname
  • Meer zicht op inname van fosfaatbinders tijdens dialyse
  • Afstemming van producten op dieet
  • Hogere patiënttevredenheid
  • Mogelijk anti-katabool effect (door vermindering van anabole resistentie door hemodialysebehandeling)2

Tegen

  • Postprandiale hypotensie (>20 mmHg daling van systolische bloeddruk) doordat tijdens dialyse een deel van het bloed zich buiten het lichaam bevindt (bij eten neemt bloedtoevoer naar maagdarmkanaal toe, waardoor onvoldoende bloed overblijft voor rest van lichaam)
  • Flauwvallen, misselijkheid en maag- en darmklachten door bloeddrukdaling