Lees verder
Het lectoraat Voeding en Gezondheid van de HAN University of Applied Sciences startte in juni het project Eten met lange tanden.
dr. Elke Naumann, dr. Vanessa Hollaar

Aanleiding was dat:
1. ondervoeding bij thuiswonende ouderen veel voorkomt;
2. ouderen vaak problemen hebben met mondgezondheid (bijv. tanden die los zitten, niet goed passend kunstgebit, pijn bij kauwen);
3. dat deze twee zaken mogelijk met elkaar te maken hebben, maar dat daar nog weinig over bekend is.

Nauwelijks samenwerking

Een inventarisatie onder diëtisten liet zien dat er nauwelijks samenwerking plaatsvindt tussen diëtisten en mondhygiënisten. Tegelijkertijd gaven diëtisten aan dat dit wel van meerwaarde zou zijn. Eén diëtist verwoordde het als volgt: “ik zie regelmatig patiënten met slechte gebitten, maar ik weet dan niet wat ik er mee moet, dus doe ik er nu niets mee”.
Het lectoraat zocht vervolgens samenwerking met het lectoraat Innovaties in de preventieve zorg van de Hogeschool Utrecht. Binnen dit lectoraat is mondgezondheid een belangrijk thema. Vanuit een gedeelde interesse en de wens om te kijken hoe diëtetiek en mondzorgkunde elkaar versterken op het snijvlak van mondgezondheid en (onder)voeding, is vervolgens een subsidievoorstel geschreven. Dit voorstel is door RAAK-SIA is gehonoreerd.

Vragenlijst en beslisboom

De partners in dit project zijn, behalve de twee genoemde hogescholen: 6 diëtistenpraktijken, 6 praktijken van mondhygiënisten, de NVD en het netwerk Voeding en Mondgezondheid, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Stuurgroep Ondervoeding, Nederlandse Vereniging van Gerodontologie en het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen.
In verschillende deelprojecten wordt een vragenlijst en een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom kan diëtisten en mondhygiënisten helpen om eventuele problemen op het terrein van mondgezondheid en (onder)voeding vast te stellen en hoe zij deze patiënt het best kunnen ondersteunen.

Bijvoorbeeld:

  • Bij welke patiënten zou je als diëtist extra alert moeten zijn? Zijn dat de 65-plussers of juist de 85-plussers?
  • Hebben juist de patiënten met kunstgebit een verhoogd risico op ondervoeding of de oudere patiënten met eigen tanden? Daarover biedt de literatuur op dit moment geen duidelijkheid.
  • Maar ook: als je problemen signaleert met mondgezondheid, welke acties kun je dan als diëtist ondernemen, waar vind je bijvoorbeeld een mondhygiënist?

Op deze vragen hopen we de komende twee jaar antwoord te vinden.

Oproep vragenlijst

We hebben in kaart gebracht, op basis van literatuuronderzoek en analyses van bestaande datasets, welke vragen diëtisten en mondhygiënisten kunnen stellen om risicopatiënten te identificeren. Deze vragen worden gebundeld in een conceptvragenlijst en getest door de deelnemende praktijken van diëtisten en mondhygiënisten. De uitkomst van deze test wordt gebruikt om een definitieve set van vragen vast te stellen. Deze vragenlijst zal vervolgens landelijk worden uitgezet onder diëtisten en mondhygiënisten.

Naar verwachting rond de zomer zal er een oproep worden gedaan om zoveel mogelijk diëtisten te werven die hieraan zouden willen meewerken. Op die manier wordt informatie verzameld over de prevalentie van problemen met mondgezondheid en (onder)voeding bij thuiswonende ouderen. Deze informatie kunnen we dan weer gebruiken om een beslisboom te ontwikkelen die bijdraagt aan optimale behandeling. Wij hopen natuurlijk op veel enthousiaste reacties op de oproep!

Website: Website HAN Onderzoek Eten met lange tanden