Log in
Dr. Harriët Jager-Wittenaar is lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze vertelt over de combinatie van onderzoek, onderwijs en het werkveld.
Wendy van Koningsbruggen

Na haar promotie ging Harriët Jager-Wittenaar in 2011 aan de slag als senior onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen. In 2014 werd ze daar lector met een eigen onderzoeksprogramma: Clinical malnutrition and healthy ageing. Jager-Wittenaar: “Mijn aanstelling was een formele erkenning van het werk dat ik als senior onderzoeker al deed. Mijn werk werd uitgebreider en er ontstonden veel mogelijkheden voor de toekomst.” Jager-Wittenaar richt zich in haar lectoraat vooral op nutritional (risk) assessment en proactieve preventie van ondervoeding.

 

Unieke setting

Jager-Wittenaar: “Het lectoraat Groningen loopt – en dat is uniek – over meerdere studierichtingen van de Academie voor Gezondheidsstudies. Naast Voeding & Diëtetiek vallen daar bijvoorbeeld ook Fysiotherapie, Logopedie en Medische Beeldvorming & Radiotherapeutische Technieken (MBRT) onder. Doordat ik vijf promovendi met heel verschillende achtergronden begeleid, varieert het onderzoek van praktisch implementatieonderzoek tot meer basaal onderzoek rondom het non-invasief meten van eiwitmetabolisme. Daaruit ontstaan mooie interdisciplinaire samenwerkingen, die relevant zijn voor meerdere studierichtingen.”

 

PG-SGA