Log in
Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben recent focusgroeponderzoek uitgevoerd bij diëtisten. Ze wilden weten welke factoren belangrijk zijn bij de intensivering van het diëtistisch handelen om een optimale eiwitinname te bereiken bij ouderen tijdens en na ziekenhuisopname.
ir. Elvera Overdevest, Marielle Hermans, Aafke Hofland, Anouk van der Steen, prof. dr. ir. Peter Weijs, dr.ir. Michael Tieland

Waarom dit onderzoek?

Een ondervoede oudere verliest tijdens ziekenhuisopname veel spiermassa en kracht. Een van de belangrijkste oorzaken is een inadequate eiwitinname. De HvA heeft subsidie aangevraagd voor een interventieonderzoek naar de effectiviteit van de diëtistische behandeling van ondervoede ouderen in het ziekenhuis. Van belang voor dit onderzoek is inzicht in de factoren die van invloed zijn op de eiwitinname van ouderen, vanuit een diëtistisch perspectief.

Methoden

In juli 2016 werden vier focusgroepen gehouden met diëtisten uit ziekenhuizen (n=18) en de eerstelijnszorg (n=12). Dataverzameling werd geprotocolleerd uitgevoerd door drie onderzoekers (EO, AH en AS). Focusgroepgesprekken werden opgenomen, verbatim getranscribeerd, gecodeerd (MaxQDA) en kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Tijdens de focusgroepgesprekken werden veel onderwerpen besproken. De meest aangehaalde onderwerpen worden hieronder beschreven. Deze onderwerpen werden veel genoemd door zowel ziekenhuis- als eerstelijnsdiëtisten, en zijn beschreven vanuit diëtistisch perspectief.


Persoonlijk behandelplan