Log in
Diëtisten hebben meer ondersteuning nodig bij het aantonen van de resultaten van eerstelijnsdiëtetiek in de praktijksetting. Resultaten van onderzoek hiernaar zijn hoopgevend, maar er zijn te veel ontbrekende onderzoeksgegevens.
ir. Caroelien Schuurman, Jolande van Teeffelen

Het effect van dieetbehandelingen in een ongecontroleerde setting, zoals de dagelijkse praktijk, is binnen de eerstelijnsdiëtetiek moeilijk aan te tonen en onvoldoende onderzocht. Het gaat dan over het voorkómen, verminderen of genezen van aandoeningen. Onderzoek bij grotere groepen patiënten die behandeld zijn door meerdere diëtisten en gedurende een lange periode, is wenselijk. Diëtistenpraktijk Health Risk Control initieerde in 2013 met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een landelijk onderzoek naar de resultaten van de dieetbehandeling door de eerstelijnsdiëtist.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de resultaten van dieetbehandeling door diëtisten in de eerste lijn bij patiënten met leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals overgewicht en diabetes mellitus type 2, en patiënten met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte. Dit artikel gaat over de resultaten na zes maanden, en de leermomenten.

Methoden

34 diëtisten includeerden en behandelden 253 respondenten voor obesitas ( met