Log in
Voetbal: het is net het echte leven… snelle sprintjes naar voren of naar achteren, schijnbewegingen naar links of rechts, hollen of stilstaan, aanvallen of verdedigen, euforie of diepe droefenis. En er is diëtetiek. Het is, denk ik, voor het eerst dat ik de link leg tussen die twee. Of eigenlijk doe ík dat niet, maar Louis Overgoor, in het interview in dit nummer (zie link in zijlijn).
Wendy van Koningsbruggen

Positieve gezondheid…

Bij het Bettery Institute, dat hij samen met Marijn Aalders heeft opgericht, trainen ze mensen om gezondheid én ziekte op een positieve manier te benaderen. De nadruk ligt daarbij primair op GG (gedrag en gezondheid), en niet op ZZ (ziekte en zorg).

Louis schetst dat aan de hand van een voetbalveld. GG is de helft van het veld waar de aanval plaatsvindt: de actie, het onverwachte. De andere helft behoort toe aan ZZ: dat is verdedigend, reactief, niet verrassend. En vooral: daar wordt niet gescoord… Voor een goede einduitslag moeten we ons dus vooral op de aanvalskant bewegen!

… en nog eens positieve gezondheid

Hoe je aanvalt bij voetbal is duidelijk. Maar hoe doe je dat bij diëtetiek? Deze positieve gezondheid-aanpak gaat uit van de mens. De eerste, en belangrijkste, vraag aan de patiënt is: wat maakt jou gelukkig? Waar wil je meer van? Dat kan van alles zijn, van: ‘