Lees verder
De benoeming van Marian de van der Schueren als hoogleraar diëtetiek is een hoogtepunt in de diëtetiekgeschiedenis. Wineke Remijnse, beleidsadviseur bij de NVD, stond al aan het begin van de lange weg die leidde naar deze benoeming. Hoe gaat zo’n proces in z’n werk? En wat kunnen diëtisten verwachten van hun hoogleraar?
Wendy van Koningsbruggen

Hoe blij ben je?

“Het is geweldig! Echt een mijlpaal. We zijn zo’n twintig jaar geleden al begonnen om te kijken of het mogelijk was een hoogleraar binnen de diëtetiek te benoemen. Er zijn ook al verschillende pogingen gedaan om dat van de grond te krijgen, onder andere in de academische ziekenhuizen. Maar het is geen gemakkelijk proces. Daarom zijn we heel blij dat het nu eindelijk gelukt is. En met zo’n goede kandidaat!”

Een leerstoel van de NVD!

“Daar mogen we echt heel trots op zijn! We hebben jarenlang gesprekken gevoerd met allerlei stakeholders om te kijken wat binnen de verschillende academische locaties en vakgebieden de mogelijkheden waren om een hoogleraar te benoemen. Daarbij speelden altijd veel uiteenlopende factoren én belangen een rol. In 2016 besloot directeur Anja Evers daarom dat de NVD dan zelf het heft maar in handen moest nemen. Ik ben heel blij dat onze leden dit ook bekrachtigd hebben.”

Hoe verloopt zo’n proces?

“Toen zijn we concreet gaan kijken: wie en wat hebben we nodig om de kennis op ons vakgebied te bevorderen, hoe kunnen we onze beroepsgroep verder ontwikkelen, welke focus brengen we aan en hoe past dat binnen verschillende organisaties? Met hoogleraren van de afdeling Humane voeding & gezondheid binnen de WUR hadden we hierover al snel inspirerende gesprekken. In 2019 zijn we de sollicitatieprocedure gestart. Daar kwam Marian uit als beoogd kandidaat. Vervolgens heeft zij met NVD en WUR, en de Kennisagenda diëtetiek als leidraad, de invulling van de leeropdracht beschreven. Daarop volgde een traject van beoordelingen en academische procedures binnen de WUR. Een proces van een lange adem dus.”

Waarom is de WUR een goede partner?

“De combinatie van onderzoek en praktijk. De diëtetiek heeft zich de laatste jaren erg ontwikkeld, onder andere in evidence based handelen. De voedingswetenschap aan de WUR is juist meer richting de toepassing van onderzoek in de praktijk gegaan. Op dat raakvlak kan de hoogleraar diëtetiek natuurlijk uitermate goed opereren. Die samenwerking biedt winst voor beide partijen. Want het betekent versterking van onderwijs en onderzoek, en betere onderbouwing van de diëtetische praktijk.”

Wat maakt Marian zo’n goede kandidaat?

“De hoogleraar moet een boegbeeld zijn voor de diëtetiek in zijn totaliteit. Dus hij of zij moet bekend zijn met alle kanten van het, zeer brede, werkveld. Dat is Marian; ze heeft klinische ervaring, onderzoekervaring, ze is lector op de HAN, en heeft daarmee ook ervaring in het onderwijs én in de eerste lijn. Bovendien heeft ze een indrukwekkend track record op onderzoeksgebied. Dat is in een academische omgeving een absolute voorwaarde. Er zijn meerdere diëtisten gepromoveerd, maar dit totaalpakket, maakt Marian uitermate geschikt. Bovendien kan ze uitstekend het woord voeren én is ze mans genoeg om zich staande te houden in de, best pittige, academische wereld.”

Wat is de praktische rol van de NVD?

“De NVD, en dus de leden, financieren de leerstoel. We hebben nauw contact met Marian, met de hoogleraren van de WUR en met andere betrokkenen. Verder zal er een begeleidingscommissie gevormd worden. Ontwikkelingen binnen de NVD worden, waar mogelijk, gekoppeld aan de leerstoel. Bijvoorbeeld het onderzoeksgeld dat in het kader van het bestuurlijk akkoord vrijkomt. We volgen ook wat er gebeurt bij de andere paramedische beroepsgroepen. We zien bijvoorbeeld bij de fysiotherapeuten dat een hoogleraar echt effect heeft; het vak meer aanzien geeft.”

Wat gaan de leden ervan merken?

Onze professionalisering heeft nu een gezicht. Dat is belangrijk. Ook al doen we het enorm goed met elkaar, naar buiten toe hebben we een boegbeeld nodig, een soort statussymbool. Zo werkt het nu eenmaal. Binnen de medische en academische wereld, maar nog veel breder dan dat. Marian verpersoonlijkt onze expertise. Als coördinator van het onderzoeksprogramma zal ze zich, samen met de NVD op alle vlakken en in de diverse settings inzetten om onderzoek – en daarmee de diëtetiek – naar een hoger plan te tillen. De resultaten én het belang van onderzoek zullen op die manier ook doorsijpelen naar onze leden. Kortom, iedereen profiteert ervan.”

Wat zou je Marian willen meegeven?

“Go for it girl! En met haar alle diëtisten in Nederland. Zoals ze ook zelf zegt, ze kan het niet alleen, we moeten dit met z’n allen doen. De diëtetiek nog meer aanzien geven, met de simpele boodschap: Voor voeding moet je terecht bij de diëtist. Want die weet het.”