Log in
Een dieet bij een nierziekte vraagt vaak om intensieve begeleiding. Hiervoor is steeds minder tijd beschikbaar. Bovendien worden patiënten moeilijker bereikbaar. Binnen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen blijkt aanvullende digitale patiëntbegeleiding uitkomst te bieden. Diëtist Sophie Luderer vertelt.
Sophie Luderer

Nefrologen van de dialyseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) vroegen ons in 2011 om te inventariseren hoe we onze dieetbegeleiding adequaat konden blijven afstemmen op nieuwe ontwikkelingen. De combinatie van meer zorg op afstand en een groeiende zorgvraag (binnen de toch al zo intensieve dieetbegeleiding bij nierpatiënten) vroeg om een steeds grotere tijdsinvestering. Ons onderzoek resulteerde in de start van een digitale community voor nierpatiënten.

Aanleidingen voor verandering

Uit de inventarisatie van hoe onze dieetbegeleiding beter kon aansluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd kwamen we tot de volgende bevindingen:

  • Er is meer ‘zorg op afstand’ ontstaan. Steeds meer dialyserende patiënten hebben hun nierfunctievervangende behandeling buiten de ziekenhuismuren. Dit komt enerzijds door het ontstaan van een buitenpoli met dialysecentrum. Anderzijds is er een groeiende groep patiënten die thuis dialyseren middels thuishemodialyse of peritoneale dialyse. Ook is het in ons ziekenhuis sinds een aantal jaren mogelijk om nachtelijke hemodialysebehandelingen te ondergaan. Voor