Log in
Ellen van der Heijden kent het beroep van diëtist door en door. Ze werkte zelf tien jaar als diëtist en was hoofdbestuurslid en communicatiemanager bij de NVD. Een gesprek over communicatie en het imago van de diëtist.
ir. Caroelien Schuurman

Het imago van de diëtist is de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan, stelt Van der Heijden. “Ons eerdere imago van ‘stille onbekende’ en ‘meisje met het vingertje’ hebben we gelukkig achter ons gelaten. Diëtisten van nu specialiseren, promoveren, publiceren, stellen richtlijnen op en verenigen zich in netwerken. Dat is een enorme verbetering.” Wel brengt ze meteen een nuancering aan: “Dit is alleen bekend in de inner circle.

Brede publiek kent diëtist niet

Met inner circle bedoelt van der Heijden enerzijds zorgprofessionals die beroepshalve met de diëtist te maken krijgen en anderzijds patiënten die door een diëtist behandeld zijn. Zij erkennen volgens Van der Heijden het belang van voeding en zien wat de diëtist kan bereiken. Maar ze heeft haar twijfels over het imago bij het grote publiek. “We worden door het grote publiek te weinig gezien. En helaas zijn de publieke media