Lees verder
Sinds eind 2009 werk ik bij Scania in Zwolle, een productiebedrijf dat vrachtwagens produceert. De productie werkt in twee ploegen (van 6.00-14.00 uur en van 14.00-22.30 uur, dit rouleert per week), de kantoormedewerkers werken in dagdiensten.
Viola Bosch

Scania beschikt over een eigen Health Centre. Hier zijn bedrijfsartsen,  fysiotherapeuten, ergonomen, doktersassistenten/praktijkondersteuners, veiligheidskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en een podoloog werkzaam. En een diëtist dus; voor ongeveer acht uur per week.

In die acht uur (ik ben een dag per week aanwezig):

  • hou ik spreekuur voor de medewerkers;
  • geef ik advies over voedingsgerelateerde zaken, zoals het aanbod in het bedrijfsrestaurant en in de snoep-/drankenautomaten;
  • geef ik trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over voeding in de nachtdienst, of over het voorkomen van gewichtstoename bij stoppen met roken (toen het antirookbeleid werd aangescherpt).

Verschillende projecten

Ik probeer steeds te vernieuwen en heb in de loop der jaren verschillende behandelmethoden bij het bedrijf toegepast. Zo nam ik deel aan het project Smartsize me (waarbij ik de medewerkers onder andere kooklessen gaf samen met de cateraar) en werkte een aantal medewerkers met het Denk je slank-programma in samenwerking met Psychologie Magazine. Ook ontwikkelde ik samen met de bedrijfsmaatschappelijk werkster binnen Scania de SLEP cursus (Scania Lean Eating Program). Bij deze cursus hadden de deelnemers tien maal om de week een groepsbijeenkomst, gevolgd door follow-up bijeenkomsten na drie, zes en twaalf maanden. Doelen waren gezonde gewoontes aanleren en een gezonder gewicht bereiken en behouden.

Smileys ingeburgerd

Het is uniek om deze dingen binnen een bedrijf te kunnen doen; zeker omdat een bezoek aan de diëtist en deelname aan de trainingen en cursussen grotendeels onder werktijd mogen plaatsvinden. En omdat samenwerking met de verschillende disciplines onder één dak een grote meerwaarde heeft. Als ik merk ik dat er veel zaken spelen die de gedragsverandering met betrekking tot voeding in de weg staan, verwijs ik door naar bedrijfsmaatschappelijk werk. Willen mensen meer bewegen of kunnen ze niet goed bewegen door beperkingen, dan is een consult bij de fysiotherapeut zo ingepland. En andersom werkt dit uiteraard ook. Zo verwijst bijvoorbeeld de podoloog regelmatig naar de diëtist, als het gewicht mogelijk bijdraagt aan de voetproblematiek van een medewerker.

Periodiek medisch onderzoek

Medewerkers die op het spreekuur komen, doen dit vaak naar aanleiding van een PMO (periodiek medisch onderzoek). Iedere medewerker van Scania mag hier elke drie jaar aan deelnemen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar BMI, cholesterolgehalte en bloedglucose. Is dit afwijkend, dan wordt een afspraak bij de diëtist aangeboden. Veel medewerkers maken hier inmiddels gebruik van. Nu, na tien jaar, is het binnen Scania normaal om naar de diëtist te gaan, maar in het begin was dit zeker niet zo. Ook kijkt niemand meer op van groene smileys bij gezonde keuzes in het bedrijfsrestaurant en de snoepautomaten.

Perfect fit

Binnen het PMO hebben we recent een nieuw project gestart in samenwerking met het Erasmus MC: Perfect fit 2.0. Hieraan nemen zowel de bedrijfsartsen, als de doktersassistenten, de fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker als ik deel. Voorafgaand aan het project hebben we gezamenlijk een aantal dagen training in motivational interviewing (MI) gehad.
Het project Perfect fit 2.0 heeft als doel het verminderen van het risico op diabetes en cardiovasculaire aandoeningen door het optimaliseren van een gezondheidsbevorderende interventie voor werknemers met een lage sociaaleconomische positie. Daarmee wordt bijgedragen aan het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.De interventie bestaat uit een gezondheidsscreening, terugkoppeling van de resultaten door de bedrijfsarts, een passend advies en coaching op maat door motiverende gespreksvoering. Ook worden de deelnemers doorverwezen naar een persoonlijk gezondheidsportaal, organisaties of hulpverleners.

Onderzoek

Perfect fit 2.0 vindt plaats in een onderzoekssetting. Van elk gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt en elke discipline neemt een aantal gesprekken op. Hierop vindt terugkoppeling plaats door de onderzoeker van het Erasmus MC. Dit is heel leerzaam. Binnen dit project wordt dus nauw samengewerkt door de verschillende disciplines binnen Scania en met het Erasmus MC. Dit alles heeft als uiteindelijk doel gezondere medewerkers, verbetering van het werkvermogen en vermindering van ziekteverzuim binnen Scania