Log in
Er is geen consensus over de dieetbehandeling bij PDS. De afdeling diëtetiek, MDL-artsen en wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben samen de evidence en practice based ervaringen op het gebied van voeding en PDS op een rij gezet. De hieruit voortgekomen flowchart is de leidraad voor de dieetbehandeling bij PDS.
Jenny Brouns, Daisy Jonkers, Daniel Keszthelyli

Bij PDS zijn er maag-darmklachten (buikpijn in combinatie met een veranderde defecatie) zonder duidelijke organische afwijkingen. De groep patiënten is heterogeen. Hoewel de onderliggende mechanismen nog onvoldoende opgehelderd zijn, is wel duidelijk dat veel factoren met PDS samenhangen: verhoogde viscerale sensitiviteit, (licht) toegenomen mucosale inflammatie, dysregulatie van het serotoninesysteem (hersen-darm-as), veranderde motiliteit, veranderde microbiota en toegenomen permeabiliteit van de darmen. Daarnaast komen angst- en stemmingsstoornissen vaker voor. De klachten zijn meestal multifactorieel bepaald. Bovengenoemde factoren spelen hierbij een rol, maar ook bijvoorbeeld slaap, beweging, hormonen, stress en voeding. Tot negentig procent van de patiënten met PDS geeft aan dat voeding invloed heeft op de klachten.1

schema PDS

Geruststellen

De dieetbehandeling begint met het erkennen van de klachten: geruststellen en luisteren naar de patiënt. Er wordt uitgebreide educatie over PDS gegeven en uitgelegd dat naast