Log in
De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Maastricht UMC+ is een landelijk expertisecentrum voor patiënten met aandoeningen op het terrein van de neurogastroenterologie en motiliteit. De dieetbehandeling is onderdeel van de stapsgewijze therapeutische aanpak voor gastroparese.1 De diëtist ontwikkelt deze behandeling samen met de betrokken MDL-artsen, op basis van wetenschappelijk bewijs en best practice. In dit artikel lees je meer achtergrondinformatie over gastroparese, de vier therapeutische behandelfasen en de rol van de diëtist per fase.
Jenny Brouns

De maag is een belangrijk orgaan in onze spijsvertering. In het bovenste gedeelte van de maag (fundus en corpus) wordt voedsel opgeslagen en wordt maagsap toegevoegd aan de voedselbrij. Dit deel van de maag moet in korte tijd sterk in volume kunnen toenemen. Hierna komt het voedsel geleidelijk in het onderste deel (distale corpus en antrum) van de maag terecht. Hier wordt het gekneed, fijngemalen en goed vermengd met maagsap. Maagsap bevat een hoge concentratie zoutzuur (HCl), dat ziekmakende bacteriën in het voedsel doodt. Verder wordt het pro-enzym pepsinogeen afgescheiden. Dit pro-enzym wordt onder invloed van een lage pH omgezet in het actieve, eiwitsplitsende enzym pepsine. Vitamine B12 is aan eiwitten in de voeding gekoppeld en wordt bij een voldoende lage pH afgesplitst door pepsine en vervolgens gekoppeld aan intrinsic factor. Dit wordt vervolgens in de maag gesynthetiseerd en zo in het terminale ileum opgenomen. Tot slot speelt de lage zuurgraad van de maag een belangrijke rol in de