Log in
De gouden standaard voor de vitamine A-(retinol)bepaling is een leverbiopt. In de dagelijkse praktijk is dit niet mogelijk. Daarom wordt het serumretinol gebruikt. Het interpreteren van de uitslag vergt kennis over de bepaling en mogelijk verstorende factoren.
Floor van Dijk Msc

Het serumretinolgehalte wordt gereguleerd door de lever. Bij een afnemende levervoorraad blijft het retinolgehalte in het bloed nog geruime tijd op een normaal niveau. Pas na langdurige lage inname raakt de levervoorraad uitgeput en gaat het serumretinolgehalte dalen. Ook bij een vitamine A-intoxicatie blijft het serumretinolgehalte vaak binnen de normaalgrenzen. Serumwaarden geven dus geen goed beeld van de hoeveelheid vitamine A in het lichaam.1

Inflammatie en infectie

Retinol wordt in de lever opgeslagen. In het plasma wordt het getransporteerd en gebonden aan retinolbindend eiwit (RBP, retinol-binding protein): een negatief acutefase-eiwit. Tijdens een positieve acutefaseresponse (CRP >10 mg/l), bij inflammatie en bij infectie zijn de concentraties negatieve acutefase-eiwitten (zoals RBP) verlaagd. Een ernstige ziekte of een infectie kan hierdoor leiden tot een laag RBP-gehalte, en dus een verlaagd retinolgehalte in het bloedserum.2 De mate van de afname van serumretinol is vaak evenredig aan de ernst van de ziekte: hoe ernstiger de ontsteking of infectie,