Log in
Bij een individuele patiënt kun je meestal goed bepalen of een behandeling effect heeft gehad. Maar hoe doe je dat bij een groep van patiënten? Lector Harriët Jager-Wittenaar kwam deze vraag in de praktijk geregeld tegen. Ook is het een van de kennishiaten volgens de Kennisagenda Diëtetiek. Jager-Wittenaar startte daarom het project MONDAY.
ir. Caroelien Schuurman

Systematische vastlegging

“De diëtist legt de gegevens systematisch vast in het eigen patiëntmanagementsysteem. Tegelijkertijd gegevens bijhouden in meerdere systemen is dus niet nodig. Bij het registreren is bovendien zoveel mogelijk gekozen om gebruik te maken van aanvinkmogelijkheden. Aanvinken is voor de diëtist handig bij het invoeren en voor de onderzoeker praktisch bij het verwerken van de gegevens. In principe kunnen ze deze gegevens met wat aanpassingen in elk systeem vastleggen. Omdat een zeer groot deel van de diëtisten in de eerste lijn met Evry werkt, hebben we ervoor gekozen om met dit systeem van start te gaan.”

Benodigde gegevens

“Naast karakteristieken van de cliënt verzamelen we de gegevens van nutritional assessment, evenals het doel van de behandeling. Ga je bijvoorbeeld bij een cliënt met kanker voor behoud van de voedingstoestand? Of zet je in op verbetering? Verder leggen we het verloop van de inname tijdens de dieetbehandeling vast, evenals de