Log in
Veel diëtisten zijn op de hoogte van de ‘vezelrichtlijn’, maar weten niet hoe deze tot stand gekomen is. Dat is echter wel interessant om te weten, zeker omdat voedingsvezels van belang zijn voor de darmgezondheid en de microbiota.
prof. dr. Lisbeth Mathus - Vliegen

Het rapport Richtlijn voor de vezelconsumptie dateert al van 2006, en bij recente herziening van de voedingsnormen en de Richtlijn goede voeding bleek de aanbeveling van 3,4 g/MJ of van 14 g/1000 kcal nog steeds valide.1 In het rapport werden vezels gedefinieerd als verbindingen analoog aan koolhydraten en lignine, en daaraan verwante stoffen, die in de dunne darm van de mens niet worden verteerd of opgenomen. Deze belangrijke fysiologische eigenschap vertaalt zich in de praktijk in:

  • Verbetering van de dikkedarmfunctie door effecten op passagetijd, ontlastingsgewicht en door effecten van bacteriële fermentatieproducten
  • Effecten op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht door verlaging van het serum-LDL-cholesterol en verlaging van de postprandiale bloedglucose en insulinewaarden.

Gezondheidsraad versus Institute of Medicine

De richtlijn van de Gezondheidsraad (GR) verschilde in nogal wat opzichten van h