Log in
Recent is nieuwe internationaal gestandaardiseerde terminologie ontwikkeld om aangepaste voedingsconsistenties en verdikte vloeistoffen te kunnen beschrijven voor mensen met een slikstoornis. In dit artikel gaan we in op deze Internationale consistentie-classificatie voor dranken en voeding: de IDDSI.
ir. Caroelien Schuurman, Kelly Silverio Alonso - Duin Msc

De IDDSI is bedoeld voor alle mensen die met dysfagie in aanraking komen, zoals: logopedisten, diëtisten, artsen, voedingsassistenten, verplegers/verzorgers, mensen in de industrie, mantelzorgers en natuurlijk patiënten zelf. Het centrale doel is de patiëntveiligheid rondom het slikken te vergroten.

Wereldwijd hebben 590 miljoen mensen met dysfagie te maken. Dat is ongeveer acht procent van de bevolking. Denk hierbij niet alleen aan verslikken met aspiratierisico, maar bijvoorbeeld ook aan moeite met kauwen, met slikken, met te veel of te weinig speekselvloed en met de inname van medicatie. Om toch veilig voldoende vocht en voeding binnen te krijgen, is naast slikrevalidatie aangepaste voeding behulpzaam of soms zelfs noodzakelijk.

Het IDDSI-raamwerk is een communicatiemiddel over consistenties bij dysfagie. Het helpt verwarring voorkomen en schept duidelijkheid in de gebruikte consistentie door middel van een universele communicatie in kleuren en cijfers (0-7). De classificatie is niet bedoeld voor diagnostiek van dysfagie.

Een multidisciplinaire groep Nederlandse en Vlaamse logopedisten, diëtisten en koks