Log in
Bio-elektrische impedantie vectoranalyse (BIVA) geeft inzicht in de vochtbalans en de lichaamscelmassa. Dat stelt ons in staat om veranderingen te volgen, zowel in de hydratietoestand als in de body cel mass (BCM).
dr. Jacqueline Langius

Achtergrond

BIVA is een aanvulling op de reguliere impedantiebepaling. Met behulp van een bio-elektrische impedantiemeter (BIA) kun je de weerstand (R) en de reactantie (Xc) bepalen. Vervolgens bereken je voor de BIVA een individuele vector van R/lengte en Xc/lengte, die in een BIVA-nomogram als punt wordt weergegeven (figuur 1). Het BIVA-nomogram geeft drie ellipsen weer, die corresponderen met het 50ste, 75ste en 95ste vectorpercentiel van een gezonde referentiepopulatie, bestaande uit 85.000 gezonde mannen en vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 85 jaar. Die ellipsen zijn geslacht- en lengtespecifiek (figuur 1). Nomogrammen en referentiepopulatie kunnen per fabrikant verschillen. Momenteel worden ziektespecifieke nomogrammen ontwikkeld.1,2

Interpretatie van de uitslag

De punt in het BIVA-nomogram geeft de uitkomst weer in relatie tot de gezonde referentiepopulatie. Waardes binnen de ellipsen komen overeen met waardes van gezonde personen. Waardes buiten de ellipsen beschouwen we als afwijkend. Bij meerdere metingen in de tijd kan een verschuiving optreden in verticale en/