Log in
Onder de naam Kinder(di)eetcreatie ontwikkelen vier diëtisten en een vormgever creatief spel- en behandelmateriaal over voeding voor kinderen. De methodes sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. “We praten mét het kind, in plaats van óver het kind.”
ir. Caroelien Schuurman

In haar praktijk in Lisse vertelt Irma de Witt Hamer over het ontstaan van de Kinder(di)eetcreatie: “Ik leerde Daniëlle Feenema kennen tijdens de cursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek. De cursus behandelde de theorie. Daniëlle en ik vroegen ons af hoe deze kennis het beste vertaald kon worden naar de praktijk. Na de cursus hielden we contact en samen met Katinka de Nennie en Tessa Kingma wisselden we ideeën uit over hoe we kinderen met diverse hulpvragen behandelden. Bij gebrek aan praktische tools inventariseerden we welk materiaal er voor kinderen beschikbaar was, en waar we behoeft e aan hadden. Zo ontstond een plan om per hulpvraag zo volledig mogelijk te kunnen werken.” Van het een kwam het ander. Een vriendin van Feenema is creatief (be)denker en vormgever bij De Creatiefabriek; zij had ideeën voor de vormgeving. Intussen ontwikkelden de diëtisten steeds meer materiaal, werkten ermee in de praktijk en zagen