Log in
Naar schatting heeft meer dan één procent van alle kinderen in Nederland een stoornis in het autismespectrum. Meer dan de helft van deze kinderen vertoont afwijkende eetpatronen. Dit artikel geeft inzicht in autisme en aan autisme gerelateerde eetproblemen, en biedt handvatten voor de begeleiding door de diëtist.
Anja van Stijn
In de literatuur wordt vaak de verzamelterm Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gebruikt voor verschillende autistische stoornissen, zoals klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger. Autisme is een pervasieve (diep doordringende) informatieverwerkingsstoornis en komt voor op alle begaafdheidniveaus. Er zijn meerdere theorieën over de beperkingen bij autisme. Vaak worden onderstaande cognitieve theorieën belicht:
  • Verminderde centrale coherentie: een beperking in het kunnen komen tot een coherent (samenhangend) beeld
  • Verminderde executieve functies: verminderd vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden
  • Verminderde theory of mind: verminderd vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten, de gevoelens en het gedrag van een ander en indirect van zichzelf (empathie).

Informatieverwerkingsstoornis

Deze beperkingen bij autisme hebben tot gevolg dat prikkels anders worden verwerkt. Elke seconde komen er via de zintuigen naar schatting drie miljoen prikkels binnen. Bij iemand met ASS arriveren deze waarnemingen als losse puzzelstukjes in de hersenen; de samenhang is zoek. Nadat deze losse puzzelstukjes tot…